Latihan S.data

CONTOH untuk Latihan

1. Pointer to integer a
int*a;

2. Isilah data a dengan 5
a= new int;
*a= 5;

3. Buatlah integer b
int b;

4. Isilah data b dengan 7
b= 7;

5. Buat lah a menuju b (alamatnya)
a= &b;

6. Buatlah a menuju b (nilainya)
*a= b;

Untuk mencetak hasil soal latihan di atas sebagai berikut :

1. Pointer a
Cout<< *a ;

2. Integer b
Cout<< b ;

3. Alamat b
Cout<< &b ;


Iklan